Nutidigt

Fotoalbum fra begivenheder efter båden kom til Fyn