Hvorfra

Tidligere ejer og tiden indtil overtagelse

Besigtigelse i Køben