23-04-09 Præsentation

UNDA blev søsat efter renovering den 04. April 2023 og og var tilrigget klar med mast til den store præsentationsdag 9. april.

Status ⇒ .

09. april 2023

Dette er en særudgave af renoverings foto albums. Foto og oplevelser fra dagen hvor UNDA blev præsenteret i marinaen.

Foto diverse detailjer og oplevelser

Det blev så flot en dag som man kunne have crømt om. Solen skinnede, Vandet blinkede, Vinden luftede.

MASTEN var monteret, vant og stag sat, Bommen monteret, Signalflag over top montaret korrekt efte alle rækkefølge forskrifter.

Mest af alt, Unda præsenterede sig for de hundrede af vennner, bekendte, sejlere, familie og andre med større eller mindre tæt tilknytning lagde vejen forbi. Blev trakteret med øl, vin, vand, pølser, brød, kage, kaffe osv også i hundredvis, vel omkring 200. Proppen fik Jørgen Sunke flot kappet af champagnen med sablen, og UNDA fik en slurk af Birgit og familien.

Der var stemning og tale, der var gaver og beundring.

En fin dag kan man roligt sige, og alle tanker det der kunne have gået galt forsvandt.

Tak til alle der bidrog med stemning og humør.

PRÆSENTATIONSDAGEN

UNDA søsat og tilrigget, præsenteret og fejret i stor stil

foto fra perioden startende 09. apr 2023 kl 12.00 og frem til næste dag kl 12.00