Overordnet plan

Renoveringen er ret omfattende, også større end det oprindeligt var genneskuet. Desuden har en række tilfældigheder også spillet ind med justeringer af den overordnede plan.

I ingen tilfælde har ændringerne i planer betydet mindre arbejde eller andre forenklinger.

Det faktiske forløb afspejler sig i de enkelte afsnit herunder, stort st er det kronologisk, men ind imellem har der også været opgaver med flytning og nyt sted.

Hvorfor disse faser og hvordan skaffes materialer, sted at være osv er kun delvis beskrevet i hvert enkelt afsnit, eller arbejdsopgave.