Sommer

Juni 2021

Er netop 1. juni blevet færdig med at fuge dækket. Der gik ca. 25 poser fugemasse til. Så skal det hærde i en uge før det slibes. Det bliver helt rart at se det færdige resultat.

Maleren har lige ringet og fortalt at apteringen ved kortboret er klar til afhentning.

Overbygningen har fået en 6 mm plade mere på ,så jeg skal igang med at lave en mahognikant som afslutning på overbygningen.

Kølen er slebet og spartlet så den er klar til at vende ,så jeg kan komme igang med blyet.

Ind i mellem har Fyns StiftTidende været her til en historie ( se afsnit med ⇒ Henvisninger/Presse)

Som tidligere fortalt er planen at trække UNDA ud af laden (det skal halm i den efter høst) for at få malet skroget (efter slib/spartet/slib/spartel/slib osv)- Derfor er aktivitetern ei denn eperiode meget opsamling og afslutning opp-inde-nede. Det præger sommer foto album med menge skiftende emner der afslutter tidligere album,

 

Sommer opsamling

Juni aktiviteter med afslutnig på flere småting og køl montering som stor ting

foto fra perioden 01/06- 2021